Ker je varnost na prvem mestu.

| ZAVAROVANJE

8 razlogov zakaj izbrati |ZAVAROVANJE

S sklenitvijo zavarovanja za vaše vozilo Ford boste deležni številnih prednosti, ki jih uživajo naši zavarovanci. Skupaj z zavarovalnico Generali smo pripravili ugodne pakete zavarovanj za lastnike vozil Ford.

POLOVICO NIŽJA ODBITNA FRANŠIZA

Odbitna franšiza predstavlja soudeležbo zavarovalca pri škodah iz naslova kasko zavarovanja vozila. To pomeni, da v kolikor zavarovalec povzroči prometno nesrečo ali njegovo vozilo udari ali nanj pade določen predmet, sam prispeva določen znesek pri škodi.

Odbitna franšiza je v zavarovalni pogodbi po navadi določena v višini 1% (odstotka) nabavne vrednosti novega vozila.

Ob sklenitvi Ford zavarovanja odbitna franšiza znaša zgolj 0,5% nabavne vrednosti novega vozila. Pogoj za uveljavljanje take ugodnosti ob škodnem primeru je, da zavarovalec škodo odpravi pri pooblaščenem prodajalcu vozil Ford.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI

Ob sklenitvi Ford zavarovanja in odpravljanju poškodb vozila v pooblaščeni Fordovi mreži  ima stranka (sklenitelj zavarovanja) zagotovilo, da bodo ob popravilu v njeno vozilo vedno vgrajeni originalni nadomestni deli.

BREZ IZGUBE BONUSA

Pri avtomobilskem zavarovanju ima vsaka stranka svoj premijski razred v katerega je razvrščena glede na število let v zavarovanju ter glede na njeno škodno dogajanje. Dlje kot imamo zavarovan avtomobil, v bolj ugoden premijski razred pademo. Če pademo v višji premijski razred, dobimo vsako leto dodatni bonus v višini 5 odstotnih točk. Rezultat je ugodnejše avtomobilsko zavarovanje.

Obstaja 20 premijskih razredov. Pričnemo v 14. premijskem razredu, ki predstavlja 100% izhodiščne zavarovalne premije ali drugače povedano 0% bonus. V primeru škode, izgubimo tri premijske razrede. Tako hitreje pakedomo v 20. premijski razred, kar predstavlja celo 100% pribitek na izhodiščno premijo.

V običajnem kasko zavarovanju pri zavarovalnici Generali je v pogojih določeno, da vandalizem vpliva na razvrstitev v kateri premijski razred bo stranka razvrščena po uveljavljanju škode.

Ford Zavarovanje zagotavlja, da tudi v primeru poškodb vozila zaradi vandalizma (objestno dejanje tretjih oseb) in toče, te ne poslabšajo bonitete/premijskega razreda, ki stranki pripada.VRAČILO 10% KASKO PREMIJE

Stranke zavarovalnice Generali so upravičene do vračila 10% neto kasko premije na svoj TRR, v kolikor v preteklem letu niso uveljavljale škode iz naslova kasko zavarovanja.

DALJŠA UPORABA NADOMESTNEGA VOZILA

Sklenitev Ford zavarovanja stranki omogoča podvojen čas* koriščenja nadomestnega vozila v primeru popravila poškodb iz naslova kasko zavarovanja. V običajnem paketu bi ta čas znašal 10 dni, v primeru Ford zavarovanja pa kar 20 dni, kar je dovolj za še tako obsežno popravilo.

*Opomba: Ugodnost velja ob predpostavki, da stranka sklene poleg splošnega kasko zavarovanja tudi delno kombinacijo 'Nadomestno vozilo'.

POVIŠAN PRAG EKONOMSKE TOTALKE

Govorimo o t.i. ‘totalki’, ko je škoda na vozilu tako velika, da popravilo ni več smiselno (škoda je večja kot vrednost vozila na dan škode zmanjšana za tržno vrednost ostankov/razbitin).

Ford zavarovanje strankam omogoča, da zavarovalnica ne upošteva običajnih meril za razglasitev ‘totalke’ ampak se ta prag poviša, kar posledično pomeni, da se bo vozilo lahko popravljalo tudi ob večjih škodah, kot običajno.

*Opomba: V primeru ‘totalke’ vozila so stranke običajno nezadovoljne s priznanim zneskom odškodnin. Ford zavarovanje vam priznava popravilo vozila tudi ob večjih škodah.

ODLIČNA ASISTENCA

Ob sklenitvi Ford zavarovanja so stranke upravičene do dodatnega popusta pri sklenitvi avtomobilske asistence, ki je pomemben del avtomobilskega zavarovanja. Vključen paket Ekskluzivno kritje nudi vrsto storitev; pomoč na kraju okvare ali poškodbe vozila ali če vozilo ni vozno, vleka vozila, odprava posledic točenja napačnega goriva, dostava nadomestnega vozila na kraj prometne nesreče ali okvare v Sloveniji ali tujini (le za primer nesreče), stroški najema nadomestnega vozila itd.

*Nasvet: Stranka naj ob klicu v asistenčni center vedno jasno opredeli vse svoje zahteve. Na primer glede lokacije vleke vozila ali dostave nadomestnega vozila, saj je naknadno uveljavljanje stroškov lahko neodobreno.

ZAMRZNJEN BONUS

Zamrznjen bonus je obstoječa ugodnost, ki jo nudi zavarovalnica Generali ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti v okviru avtomobilskega zavarovanja (ne velja za kasko).

*Primer: Ko stranka pri zavarovanju avt. odgovornosti (AO) napreduje do premijskega razreda 1 (PR1) pri Generali d.d., v primeru dveh škod v enem letu (ali treh v dveh letih), ki drugače vplivajo na bonus, le tega ne izgubi. Ugodnost si stranke lahko pridobijo tudi ob prihodu iz konkurenčnih zavarovalnic ob pogoju, da v zadnjih 5 letih niso imeli prijavljene kasko škode in so že razvrščene vsaj v 4. premijski razred.