EU uredba REACH

Ford si prizadeva za odgovorno proizvodnjo, uporabo in rokovanje s svojimi izdelki. Zaradi tega podpiramo cilje uredbe REACH, ki jo je Evropska unija izdala za registracijo, oceno, odobritev in omejevanje kemikalij.

Posebej podpiramo Uredbo ES 1907/2006) Člen 33 (1). Zato se Uredba nanaša na snovi, ki so zelo zaskrbljujoče (SVHC), ki so na trenutnem seznamu za izdajo dovoljenja.

V kolikor te snovi obstajajo v izdelku, je pomembno zagotoviti njihovo varno uporabo. Uredba je zato zasnovana tako, da strankam omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja: namen in cilj, ki ju v celoti podpiramo.