Da bo vožnja brezskrbna.

NOVO OZNAČEVANJE PNEVMATIK

Spoštovani kupci, za vas smo pripravili strnjen zapis, ki se nanaša na novo označevanje pnevmatik. V primeru, ko se odločite za nakup novega vozila, vam v skladu z Uredbo EU 2020/740 od 1. maja 2021 naprej predstavljamo novo nalepko za oznako pnevmatik.


Kratko pojasnilo uredbe

Unija je odločena vzpostaviti energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Izkoristek goriva je bistven element okvira podnebne in energetske politike Unije do leta 2030 in je ključen za zmanjšanje povpraševanja po energiji.

Leta 2015 je iz cestnega prometa izhajalo približno 22 % vseh emisij toplogrednih plinov v Evropski Uniji. Pnevmatike so zlasti zaradi kotalnega upora odgovorne za 20 do 30 % porabe goriva vozil. Zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik bi tako znatno prispevalo k izkoristku goriva v cestnem prometu in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter razogljičenju prometnega sektorja.

Za pnevmatike je značilna vrsta medsebojno povezanih parametrov. Izboljšanje enega parametra, kot je kotalni upor, lahko negativno vpliva na druge parametre, kot je oprijem na mokri podlagi, medtem ko lahko izboljšanje učinkovitosti oprijema na mokri podlagi negativno vpliva na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi bilo treba spodbujati, da bi vse parametre izboljšali tako, da bi presegli obstoječe standarde.

Pnevmatike z velikim izkoristkom goriva so lahko stroškovno učinkovite, saj prihranki goriva, ki nastanejo zaradi njih, več kot izravnajo višjo nakupno ceno, ki je posledica višjih proizvodnih stroškov takšnih pnevmatik.

Za zmanjšanje vpliva, ki ga ima cestni promet na okolje, je zato primerno posodobiti določbe o označevanju pnevmatik, da bi z zagotovitvijo harmoniziranih informacij o kotalnem uporu končne uporabnike spodbujali k nakupu pnevmatik z večjim izkoristkom goriva.

Z izboljšanjem označevanja pnevmatik bodo potrošniki pridobili ustreznejše in primerljivejše informacije o izkoristku goriva, varnosti in hrupu ter pri nakupu pnevmatik sprejeli stroškovno učinkovite in okolju prijazne odločitve.

Ford trenutno uporablja približno 140 različnih vrst pnevmatik. Katere pnevmatike so vgrajene na izbrano Fordovo vozilo, lahko preverite TUKAJ >>

Nekateri modeli vozil so lahko opremljeni z do štirimi različnimi vrstami pnevmatik. Velja osnovno pravilo, da mora biti zagotovljena samo ena nalepka z oznako pnevmatik na posamezno os, saj morata biti na eni osi vedno nameščeni pnevmatiki identične kategorije. Lahko pa sta različni nalepki z oznako pnevmatik za SPREDNJO in ZADNJO os.

Primer novih oznak pnevmatik



Pojasnilo simbolov



Seznam pnevmatik

Na spodnji povezavi lahko preverite seznam pnevmatik za vaše vozilo.