GARANCIJA FORD

Ne glede na to, ali imate nov ali rabljen Ford, želimo, da vam vaš avto omogoča toliko zadovoljstva in brezskrbnosti, kot je le mogoče. Zato vam naša garancija nudi storitve in pomoč, da lahko vi uživate v vožnji in preostale skrbi prepustite nam.

Pri Fordu vam ponujamo obsežno 2-letno osnovno tovarniško garancijo in do 12-letno protikorozijsko garancijo (odvisno od modela).

OSNOVNA GARANCIJA

Če je potrebno popravilo ali zamenjava katerega koli dela vozila zaradi napake pri izdelavi, bo vsak Fordov pooblaščeni prodajno-servisni center brezplačno popravil ali zamenjal ta del ne glede na morebitno zamenjavo lastništva vozila v garancijskem obdobju.

Za pnevmatike jamči neposredno izdelovalec in zato niso krite s Fordovo garancijo. Kljub temu vam bodo v vsakem Fordovem pooblaščenem prodajno-servisnem centru radi pomagali pri zahtevkih glede pnevmatik.

Velja garancija za dodatno opremo?

Za originalno dodatne opremo znamke Ford, ki je bila pred predajo novega vozila prvi stranki vgrajena v tovarni Ford ali v Fordovem pooblaščenem prodajno-servisnem centru, veljajo garancijski pogoji osnovne Fordove garancije. Dopolnilna oprema drugih izdelovalcev ni zajeta v Fordovo garancijo.

 

GARANCIJA ZA LAKIRANE POVRŠINE

Za vašega Forda velja Fordova garancija za lakirane površine, za katero skrbi Fordov pooblaščeni prodajno-servisni center. Če je potrebno lakirane površine karoserije vozila popraviti zaradi napake pri izdelavi, bodo v vsakem Fordovem pooblaščenem prodajno-servisnem centru brezplačno opravili potrebna popravila ne glede na morebitno zamenjavo lastništva vozila v garancijskem obdobju.

 

GARANCIJA ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO

Za vašega Forda velja Fordovo jamstvo proti prerjavenju, za katero skrbi pooblaščeni prodajno servisni center. Če kateri od originalnih delov karoserije na vašem vozilu zaradi napake pri izdelavi prerjavel ga bodo Fordovem pooblaščenem prodajno-servisnem centru brezplačno popravili, ne glede na morebitno zamenjavo lastništva vozila. Platišča, aluminijasti okraski, zaščitni in okrasni elementi, odbijači in tečaji vrat, niso zajeti.

Opomba:

Izraz 'prerjavenje' pomeni luknjo v karoseriji, ki jo je povzročila korozija iz notranje ali s spodnje strani in je posledica neustrezne izdelave. Za model Ford Transit so izključeni tudi šasija, vgrajena tovorna ploščad, prekucnik, deli karoserije in opreme.

 

GARANCIJA ZA POPRAVLJENE ALI ZAMENJANE DELE

Za vse originalne dele znamke Ford, ki so vgrajeni na pooblaščenem servisu, velja garancija v trajanju 12 mesecev od datuma zamenjave.

Opomba:

Deli, ki so bili zamenjani znotraj Fordove garancije, ostanejo v servisni delavnici in jih ne prejme stranka.

OBRABNI DELI

Deli, ki so izpostavljeni obrabi, so splošno razdeljeni v dve kategoriji. v prvi kategoriji so deli, ki jih je potrebno zamenjati ali nastaviti v predpisanih intervalih za vzdrževanje, v drugi pa deli, ki jih je potrebno zamenjati ali nastaviti glede na pogoje uporabe.

 

Naslednji deli so pokriti do prvega predvidenega servisa ali 12 mesecev od datuma prve registracije, kar nastopi prej:

 • baterija daljinskega upravljalnika
 • filter kabinskega prostora
 • filter za gorivo
 • tesnila (če so bila odstranjena v sklopu povezane servisne prilagoditve)
 • oljni filter
 • olje in tekočine
 • Vžigalne svečke
 • pogonski jermeni pomožnih porabnikov.
 

Naslednji deli so kriti z osnovno Fordovo garancijo za obdobje 6 mesecev od datuma prve registracije:

 • žarnice (za ksenonske žarnice, svetlobne diode ter osvetlitev armaturne plošče in instrumentov velja polna doba osnovne Fordove garancije)
 • metlice brisalcev.
 

Opomba:

Zavorne obloge, zavorne čeljusti, zavorni koluti in drugi deli, ki so izpostavljeni trenju, niso kriti z garancijo, če je zamenjava potrebna zaradi normalne obrabe. V času osnovne garancije so kriti le v primeru okvar zaradi izdelave. Stekla so krita z osnovno Fordovo garancijo do prevoženih 1500 kilometrov. Zamenjava stekla zaradi okvare ogrevalnega elementa je krita v celotnem času osnovne garancije.

 

Porabne tekočine

Nadomestilo dolitih potrošnih tekočin (olj, hladilne tekočine, zavorne tekočine, tekočine za čiščenje stekel in tekočine za klimatsko napravo) je krito samo v primeru, da so bile tekočine uporabljene kot del garancijskega popravila.

 

LASTNIKOVA ODGOVORNOST

Ustrezna nega in uporaba vozila sta opisani v Uporabniškem priročniku in Servisni knjižici. S pravilnim vzdrževanjem in uporabo se izognete stroškom za večja popravila, ki so potrebna zaradi zlorabe, zanemarjanja ali nezadostnega vzdrževanja, prav tako pa lahko na ta način povečate vrednost vozila v primeru prodaje.

Zato:

 • za vsako garancijsko popravilo vozilo čim prej po odkritju napake zapeljite v pooblaščeni prodajno-servisni center. Tako boste zmanjšali obseg potrebnih popravil
 • poskrbite, da bo vozilo servisno vzdrževano v skladu s Fordovimi priporočili in podrobnostmi v servisni knjižici in sistemu Fordova digitalna servisna knjižica. Priporočamo, da za vse potrebne servise in popravila uporabljate pooblaščeni prodajno servisni center
 • poskrbite, da bodo pri servisiranju vašega vozila uporabljeni originalni deli in tekočine, ki ustrezajo specifikacijam originalnih delov Ford ali so enake kakovosti ter da bodo servisne storitve opravljene v skladu s kontrolnim listom, ki je objavljen na FordEtis (www.etis.ford.dom/ford service.
 • kot dokazilo o servisnem vzdrževanju v skladu z našimi priporočili shranite originalne račune. Ta dokazila predložite v primeru garancijskih zahtevkov za okvare, ki bi lahko nastale zaradi neustreznih intervalov pri vzdrževanju ali neustreznega obsega del
 • lak in karoserijo vzdržujte v skladu s Fordovimi navodili oz. priporočili
 • poskrbite, da bodo v pooblaščenem Fordovem prodajno-servisnem centru redno pregledali dele karoserije v skladu z načrtom za preverjanje karoserije in lakiranja, ki je naveden v zadnjem delu te knjižice, rezultati pa morajo biti zabeleženi v Digitalni Servisni Knjižici (DSR) vozila.

Opomba:

Če ne zagotovite potrebnega servisnega vzdrževanja v času in obsegu, ki ju določajo Fordovi predpisani servisni intervali, izgubite garancijsko kritje za prizadete dele. Če ne zagotovite pregleda karoserije, opisanega zgoraj, izgubite jamstvo proti prerjavenju. Hranjenje originalnih računov je še posebej pomembno, če servisnega vzdrževanja ali Izven garancijskih popravil niste zaupali Fordovemu pooblaščenemu prodajno-servisnemu centru. Mogoče boste te račune potrebovali pri uveljavljanju svojih garancijskih pravic, saj boste morali z njimi dokazati izpolnjevanje Fordovega servisnega načrta in uporabo ustreznih delov in tekočin. Da bi se izognili zapletom, morajo biti na vsakem računu navedeni ime in naslov serviserja ter naziv izdelovalca ali dobavitelja delov in tekočin, ki so bile uporabljene. Računi morajo vsebovati tudi podrobnosti o vozilu (številko šasije in registrsko oznako) in šifre uporabljanih delov.