RAZGRADNJA IZRABLJENIH MOTORNIH VOZIL

Podjetje FORD je vzpostavilo celovit sistem v skladu z zahtevami zakonodaje o odsluženih vozilih v Evropski uniji. Uredba o odsluženih vozilih od proizvajalcev motornih vozil in uvoznikov zahteva prevzem vseh prodanih vozil in zagonskih akumulatorjev vozil (ne glede na datum prve registracije vozila) ob koncu njihove življenjske dobe ter njihovo odstranjevanje na do okolja odgovoren način.

Vsi proizvajalci akumulatorjev ki jih dobavljajo Fordu, so registrirani v sklopu pobude za povečanje zbiranja/recikliranja in preprečevanje odlaganja na smetiščih/sežiganja vseh vrst akumulatorjev, še posebej avtomobilskih, ki so v Evropi prepovedani od 1. januarja 2010.
Predpisi o odsluženih vozilih:

V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o., ki je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila uvoznika Summit motors Ljubljana, d.o.o., za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način (http://www.eko-mobil.si):

  • Prevzem je brezplačen za zadnjega registriranega lastnika vozila in velja za vsa osebna vozila z do devetimi sedeži in dovoljeno skupno maso 3,5 tone.
  • Lastnik mora predložiti dokaz, da je upravičen do odstranjevanja vozila, preden se izda potrdilo o uničenju.
Predpisi povezani s postopki o izrabljenih vozilih so na voljo na sledeči povezavi :
Pogoji za vračanje vozila

Vozilo mora biti:

  • Dostavljeno v celoti z vsemi bistvenimi sestavnimi deli, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem, kolesi in katalizatorjem (če je del opreme). Upoštevajte: za akumulatorje, pri katerih je prišlo do okvare med garancijsko dobo vozila, morajo biti uporabljeni običajni garancijski postopki vračanja, ki jih izvajajo Ford trgovci.
  • Brez dodatnih odpadkov (na primer vrtnih/gospodinjskih odpadkov, dodatnih pnevmatik itn).
  • Dostavljeno v obrat, ki ga je proizvajalec določil za brezplačen prevzem (po nevozno vozilo pride pooblaščeni zunanji partner z vlečno službo).

Pogoji za vračanje avtomobilskih zagonskih akumulatorjev:

Ko se izteče življenjska doba primarnega avtomobilskega zagonskega akumulatorja v vašem vozilu, ga lahko ob nakupu ali namestitvi novega akumulatorja vrnete pooblaščenemu trgovcu z vozili Ford, ali pa ga dostavite eni od navedenih ustanov v katerih poskrbijo za recikliranje:

  • Javni zbirni centri za recikliranje
  • Lokalni sistemi za zbiranje akumulatorjev
  • Pooblaščeni obrati z licenco za predelavo odsluženih vozil
  • Obrati z licenco za recikliranje kovin

Mreža pooblaščenih zunanjih partnerjev za sprejem izrabljenih motornih vozil

Summit motors Ljubljana, pooblaščeni uvoznik za blagovno znamko Ford, vam ponuja možnost, da svoje odsluženo vozilo dostavite enemu od njegovih pooblaščenih zunanjih partnerjev iz omrežja IMV (izrabljena motorna vozila), ki jih lahko poiščete s klikom na naslednjo povezavo:

Po oddaji vozila boste prejeli Potrdilo o razgradnji vozila (Potrdilo o uničenju), ki vam bo služil za odjavo vozila iz prometa.