Fordovo podaljšano jamstvo +2/+3

Tags: Ford servis

SPLOŠNI POGOJI OSNOVNE 2-LETNE GARANCIJE IN PODALJŠANEGA JAMSTVA +2/+3

Summit motors Ljubljana, d.o.o. nudi lastnikom naslednjo splošno garancijo in podaljšano jamstvo +2/+3:

 • V obdobju od nakupa do 2 let od prodaje vozila velja osnovna garancija za brezhibno delovanje vozila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.
 • V obdobju 3. in 4. ter v primeru jamstva +3 tudi 5. leta od prodaje vozila, velja podaljšano jamstvo +2/+3 v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju. Podaljšano jamstvo +2/+3 ni omejeno glede na število prevoženih kilometrov.

VSEBINA PODALJŠANEGA JAMSTVA+3

Podjetje Summit motors Ljubljana, d.o.o. jamči, da bodo v primeru okvare Fordovi pooblaščeni serviserji brezplačno popravili ali zamenjali vgrajene dele, če bo to potrebno (razen delov, navedenih v izključitvah). Garancija začne teči ob predaji avtomobila v skladu s Fordovim servisnim načrtom, podaljšano jamstvo +2 / +3 pa po preteku osnovne garancije. Jamstvo je namenjeno izključno strankam, ki so kupile novo vozilo v pooblaščeni Fordovi prodajni mreži. Po izteku podaljšanega jamstva le tega ni mogoče dodatno podaljšati. 

Zahteve podaljšanega jamstva +2/+3 lahko uveljavljate le pri Fordovih pooblaščenih serviserjih v Sloveniji. Podaljšano jamstvo +3 vključuje nova osebna vozila v skladu s prodajnim programom, jamstvo +2 pokriva komercialni program.

Dolžnosti lastnika v obdobju garancije in podaljšanega jamstva +2/+3 na lastne stroške:

 • Servisiranje vozil v predpisanem času v skladu s Fordovim servisnim načrtom (servisna vzdrževanja morajo biti opravljena v razponu največ 1500 km ali 1 mesec od predpisanega intervala, ki velja za vozilo).
 • Pred uveljavljanjem podaljšanega jamstva+2/+3 je potrebno predložiti servisno knjižico, kjer so zabeležena in potrjena redna vzdrževanja. Vsak del, zamenjan v obdobju trajana garancije in podaljšanega jamstva +2/+3, je last podjetja Ford Motor Company.
 • Popravilo poškodb, nastalih zaradi nesreče, neustrezne uporabe, zanemarjanja ali drugih razlogov v roku 60 dni.
 • Servisiranje in popravilo dodatnih in naknadno vgrajenih delov.
 • Periodično preverjanje, nadzor in dolivanje tekočin in olja, preverjanje in nastavitev pritiska v pnevmatikah v skladu z navodili uporabniškega priročnika.
 • Obvestilo pooblaščenega Fordovega serviserja o okvari oziroma poškodbi ter o morebitni zamenjavi števca prevoženih km v roku 7 dni.

Podaljšano jamstvo +2/+3 se nanaša na vozilo, tako da se v primeru prodaje avtomobila prenese na novega lastnika. Podaljšano jamstvo+3 ne omejuje standardov garancije novega vozila in pogodbenih pravic.

VSEBINA KRITJA IN IZKLJUČITVE

MOTOR
Kritje: Motor (bencinski in dizelski) in vsi notranji deli: blok, gredi, glava, tesnilo glave motorja, vztrajnik, turbo polnilnik.
Izključitve: Nadomestni deli, ki so predmet rednega servisnega vzdrževanja: jermeni, filtri, tekočine, olja.

MENJALNIK
Kritje: Ohišje in vsi notranji deli (ročni in avtomatski).
Izključitve: Torni deli sklopke. 

PRENOS MOČI
Kritje: Kompletno izravnalno gonilo, ohišje, pogon koles.
Izključitve: Tesnila, mazalni medij, manšete.

PREDNJE IN ZADNJE OBESE Z VZMETENJEM
Kritje: Prečna vodila, zglobi, vzmeti, stabilizator, pesto, drogovi, gredi, polgredi.
Izključitve: Blažilniki udarcev, vzmetne noge  McPherson, kolesni ležaji. 

KRMILNI SISTEM
Kritje: Elektro servo krmilni mehanizem, črpalka krmiljenja.
Izključitve: Volanski obroč, optična nastavitev koles.

ZAVORNI SISTEM
Kritje: Pedalo, valj, cevi, krmilni modul, tipala.
Izključitve: Torni deli zavore (tudi zavorni kolut), zavorne čeljusti.

SISTEM VBRIZGA GORIVA
Kritje: Črpalka za gorivo, visokotlačna  črpalka, komponente za vbrizg goriva, krmilne enote.
Izključitve: Filtri, tesnila, nastavitve šob vbrizga, vžigalne in žarilne svečke, čiščenje sistema.

HLADILNI SISTEM
Kritje: Hladilni sistem in notranji deli.
Izključitve: Jermeni, cevi, hladilna tekočina.

KLIMATSKA NAPRAVA
Kritje: Kompresor, uparjalnik, kondenzator.
Izključitve: Pogonski jermeni, filter zraka, polnjenje klimatske naprave. 

ELEKTRIČNI DELI
Kritje: Napeljava, alternator, zaganjač, elektronske komponente.
Izključitve: Akumulator, žarnice, varovalke, luči, priključek sistema za informiranje in razvedrilo. 

IZPUŠNI SISTEM
Kritje: Izpušni zbiralniki, lambda sonda.
Izključitve: Izpušna cev in dušilni lonec izpušnih plinov, katalizator, filter izpušnih trdnih delcev.

NOTRANJOST KABINE
Kritje: Instrumentalna plošča, elektronsko prikazovanje, kontrolna stikala, zvočni sistem.
Izključitve: Notranje obloge in oblazinjenje notranjosti, armaturna plošča, sredinska konzola, sedežna konstrukcija, sedežne blazine in oblazinjenje sedežev, sedežne prevleke.

VARNOSTNI SISTEMI
Kritje: Varnostni pasovi z zategovalniki, zračne blazine, zračne zavese.
Izključitve: Sproženi in poškodovani sistemi v primeru nezgode.

KAROSERIJA
Kritje: Ključavnice, mehanizem vrat in stekel.
Izključitve: ostali deli karoserije, vključujoč trdo streho, fizične poškodbe, vdor vode, lakiranje, stekla in grelne žice stekel, okrasne letvice, odbijači, vratna polnila, polnila karoserije, antena, pnevmatike, platišča, brisalci, ogledala okrasni pokrovi koles, vgrajena dodatna oprema.

DELI VOZILA, KI NISO PREDMET KRITJA:

 • Deli, katerih vgradnjo proizvajalec vozila odsvetuje ali je ne dovoljuje.
 • Obrabni oziroma potrošni deli, to so deli, ki se ob korektnem delovanju vozila obrabijo, zlasti zavorne obloge, zavorne ploščice, pnevmatike,blažilniki, bobnaste zavore, kroglični zgibi.
 • Pogonska sredstva in pomožne snovi, zlasti goriva, kemikalije, olja, masti in druga maziva, hladilna sredstva in sredstva proti zamrzovanju, hidravlična tekočina in tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla. Vsa nastavitvena, izravnalna in čistilna dela, odstranitev ostankov gorenja ter diagnostična in servisna opravila.
 • Deli,ki predstavljajo notranjo opremo vozila.
 • Prtljaga ali tovor v vozilu.

 

NEUPRAVIČENOST DO KRITJA:

 • Okvare in poškodbe, ki niso prijavljene v roku 7 dni.
 • Podaljšano jamstvo+2/+3 samodejno preneha veljati v primeru, če je vozilo predelano s strani nepooblaščene osebe, kadarkoli v času trajanja Podaljšanega jamstva+2/+3 uporabljeno za tekmovanja ali treninge za tekmovanja ali če je originalni števec/štetje kilometrov kakor koli prirejen. Podaljšano jamstvo+2/+3 preneha veljati tudi v primeru, če se rednega servisa, predpisanega v Fordovi servisni knjižici, ne opravi v predpisanem intervalu za servisno vzdrževanje ali če lastnik vozila krši katerokoli drugo obveznost, ki je predpisana v teh splošnih pogojih.
 • Okvare in poškodbe, nastale zaradi neustrezne uporabe ali zanemarjanja vozila, zlasti nespoštovanja navodil za uporabo ali nespoštovanja stanja na prikazovalnih instrumentih (prikazovalnik temperature, prikazovalnik oljnega tlaka, kontrolna lučka, prikazovalnik polnilnega traka ipd.), nestrokovnega, zlonamernega ali objestnega ravnanja, ki je posledica nespoštovanja navodil za vzdrževanje vozila ali uporabe neprimernih maziv ter goriv, ki jih proizvajalec vozila ne dovoljuje ali jih odsvetuje.
 • Okvare in poškodbe, nastale kot posledica delovanja katerega od nezavarovanih delov vozila.
 • Okvare in poškodbe, ki so posledica vgradnje tujih delov in opreme v motorno vozilo, ki so bili vgrajeni nestrokovno ali jih proizvajalec vozil ne dovoljuje.
 • Okvare in poškodbe, ki so posledica prekomerne obrabe vozila ali delov vozila, ki jo v primeru spora ugotovi izvedenec avtomobilske stroke.
 • Okvare in poškodbe, ki so posledica serijskih, konstrukcijskih napak in napak v izdelavi ali napak, za katere odgovarja tretja oseba kot izdelovalec, dobavitelj, prevzemnik posla (npr. odpoklici vozil).
 • Okvare in poškodbe vozila, če voznik v času nastanka okvare oziroma poškodbe nima veljavnega vozniškega dovoljenja ali če mu je bilo vozniško dovoljenje začasno ali trajno odvzeto ali če se mu je izvrševala sankcija ali varnostni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila.
 • Okvare in poškodbe, nastale zaradi pomanjkanja hladilnega sredstva ali olja ali pretrgane cevi ali tesnila oljnega ali hladilnega sistema.
 • Okvare in poškodbe, ki so posledica sprememb krmilnih oziroma računalniških sistemov vozila, ne glede na način njihovega prenosa.
 • Okvare in poškodbe, nastale zaradi prekoračitve s strani proizvajalca dovoljene osne in priključne obremenitve ali s strani proizvajalca dovoljene skupne mase.
 • Okvare in poškodbe, nastale zaradi delovanja stvari, pri kateri je očitna nujnost popravila, razen če je dokazano, da škoda ni v povezavi z nujnostjo popravila ali da je bilo popravilo v času nastanka škode že izvedeno.
 • Posredne poškodbe, do katerih pride zaradi okvare delov ali opreme.
 • Posredna škoda, kot so stroški prenočitev, škoda zaradi neuporabe vozila zaradi zamude pri dobavi nadomestnih delov ali zunanjih popravil.
 • Okvare in poškodbe, ki so posledica kakršnihkoli vplivov izven motornega vozila, kot so
  • padci, udarci in nesreče, vključno s prometnimi nesrečami (nenadni neposredni dogodki, ki z mehansko silo delujejo od zunaj) in kakršnokoli nasilno ravnanje,
  • tatvine, nepooblaščeni ropi in poneverbe, vpliv dogodkov, kot je vihar, toča, udar strele, živali, zemeljski ali snežni plaz, potres ali poplave ter vplivi, ki nastanejo zaradi vode, mraza, vžiga, požara ali eksplozije,
  • kakršnikoli dogodki zaradi vojnih razmer, državljanska vojna, notranji nemiri, upori, vandalizem, manifestacije, demonstracije, terorizem, zaplemba ali drugi vplivi, ki izhajajo iz oblastvenega ravnanja.
 • Okvare in poškodbe vozil, ki so bila v času veljavnosti Podaljšanega jamstva+2/+3 kadarkoli uporabljena za pridobitne namene (taksi službe, rent a car, asistenčne storitve).
 • Okvare in poškodbe, pri katerih je bila s strani zavarovanca ali ob vedenju zavarovanca podana lažna prijava ali lažna navedba dejstev, ki pomembno vplivajo na višino ali vzrok nastanka škode.
 • Okvare in poškodbe, ki so nastale že pred začetkom veljavnosti Podaljšanega jamstva+2/+3.
 • Okvare in poškodbe, ki jih zavarovanec povzroči namerno ali iz hude malomarnosti.

FORD ASISTENCA ZA PODALJŠANO JAMSTVO+2/+3

 • Brezplačna številka 080 19 19.
 • Ford Asistenca za podaljšano jamstvo+3 velja 24 ur na dan vse dni v letu.

Navodila in pogoji koriščenja Ford asistence za podaljšano jamstvo+2/+3 so enaki kot pogoji pri osnovni garanciji Ford Assistance, navedeni v Servisni knjižici.

Za več informacij in popolne pogoje koriščenja jamstva +2/+3 se obrnite na najbližjega pooblaščenega trgovca.