Razumevanje potreb vsakogar

Vsaka gospodarska družba, ki želi biti uspešna na sodobnem tržišču, mora razumeti raznolikost družbe, v kateri deluje. Prav tako mora nadaljevati razvoj svojih lastnih različnih talentov s tem, da nudi svojim zaposlenim zaščito z nično toleranco do diskriminatornega vedenja.

Fordovo odločno zavzemanje za različnost je bistveno za nastanek temelja, na katerem je mogoče narediti nadaljnje izboljšave. Neprekinjeni razvoj naše politike različnosti je ključen element naprednih ciljev, ki smo si jih zastavili.

Raznolikost vključuje vse zaposlene v Fordu, osebje pri pooblaščenih trgovcih in vsako stranko. Ljudi zaposlujemo na individualni osnovi, obravnavamo jih s spoštovanjem in dostojanstvom, ki si ga vsi zaslužimo. Da vsakdo brez dvoma občuti razliko, ni dovolj, da zgolj zadovoljimo potrebe ljudi, ampak moramo ob vsaki priložnosti presegati njihova pričakovanja.

Bookmark & Share