Za okolje smo odgovorni vsi

Vedno iščemo načine, da zmanjšamo naš vpliv na okolje s pomočjo tehnologije in z ohranjanjem energije in virov. Zato smo prvi proizvajalec avtomobilov, ki je sprejel okoljski standard ISO 14001 s certifikati za vse naše proizvodne obrate povsod po svetu. Prav tako imajo certifikat tudi vsi naši pomembnejši dobavitelji.

Naj predstavimo le nekaj pozitivnih izboljšav:

Pridobivanje obnovljive energije

• V Fordovem novem dizelskem centru v Dagenhamu (investicija £325 milijonov) pridobijo 100% električne energije s pomočjo veternih turbin. 120 m visoke veterne turbine predstavljajo prvi tako imenovani 'vetrni park' v Londonu. So kar dvakrat višje od Nelsonovega kipa in so najvišje v Veliki Britaniji.

• Solarne plošče na strehi obrata za izdelavo motorjev Bridgend v Walesu letno proizvedejo 110.000 kilovatov. Teh 26 solarnih plošč je bila prva namestitev te vrste v katerem koli avtomobilskem obratu na svetu.

• Center za tehnično in proizvodno odličnost v Dagenhamu ima največjo površino solarnih plošč v Veliki Britaniji in v celoti uporablja napreden naravni prezračevalni sistem.

Zmanjšanje cestnega tovornega prometa

Primer iz Velike Britanije: S preusmeritvijo prevoza avtomobilov na železniški promet, je bilo v Veliki Britaniji uporabljenih kar 7.250 tovornjakov manj. Vse to pa občutno zmanjšuje dnevno obremenitev prometnih cest.

Bookmark & Share