Spoštovanje do zaposlenih

Naši zaposleni so vir naše moči. Pri nas dela skupaj veliko nadarjenih ljudi in naša učinkovitost bo določena s širino izkušenj in kulturno raznolikostjo naših ljudi. Zagotavljajo inteligenco družbe in določajo Fordov ugled in vitalnost. Bolj ko vključujemo naše razlike v Fordu – raznolikost misli, izkušenj, perspektiv, spola in drugega – lažje bodo naše stranke občutile te razlike.

Prepoznavanje in nagrajevanje raznolikosti

Od leta 2000 Ford podeljuje nagrade za prepoznanje tistim posameznikom in skupinam zaposlenih, ki so se izkazali kot vodilni v spodbujanju raznolikosti v družbi in zunaj nje.

Spodbujanje osebnega razvoja

Vsem zaposlenim zagotavljamo dostop do cele vrste izobraževalnih, osebnorazvojnih, zdravstvenih in športnih programov. To učenje ni neposredno povezano s posameznikovim delovnim mestom, ampak ga razumemo kot razvoj izobraževanja in življenjskih veščin. Obseg dejavnosti, ki se jih je mogoče udeležiti, je ogromen, vključno z akademskimi, umetniškimi in praktičnimi veščinami ter tečaji, povezanimi z zdravim načinom življenja.

Bookmark & Share